• Title KURASH FEDERATION OF UZBEKISTAN
  • Address 25,Korxodjaota st. Tashkent city, Uzbekistan
  • City Tashkent
  • Web www.ukf.uz
  • Phone +998712447198
  • E-mailukf.kurash@gmail.com

President : Mr. Nigmatilla YULDASHEV

+
General secretary

Alisher Eshankulov

25,Korxodjaota st. Tashkent city, Uzbekistan

Description